Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Zgodnie z Rejestrem pomników przyrody RDOŚ w Łodzi na gruntach Nadleśnictwa Bełchatów znajduje się 5 pomników. Są to 2 grupy drzew, oraz 3 pojedyncze drzewa. Łącznie ochroną objęto 8 dębów szypułkowych.