Położenie

Nadleśnictwo Bełchatów podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Obszar nadleśnictwa graniczy z następującymi jednostkami LP: od północy z Nadleśnictwem Kolumna, od wschodu z Nadleśnictwem Piotrków, od południa z Nadleśnictwem Radomsko, od zachodu z Nadleśnictwem Wieluń i od północnego-zachodu z Nadleśnictwem Złoczew. Lasy nadleśnictwa położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy 1 Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim w części południowej województwa łódzkiego, na terenie 5 powiatów, 15 gmin.

Galeria zdjęć

Zdjęcia lotnicze wykonane na terenie Nadleśnictwa Bełchatów

Historia

Nadleśnictwo powstało na mocy Zarządzenia nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 XI 1975 roku, w miejsce likwidowanych nadleśnictw Kluki o powierzchni ogólnej 5474 ha i Wola Grzymalina o powierzchni 5984 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.