Wydawca treści Wydawca treści

Stan posiadania

Nadleśnictwo Bełchatów prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na lata 2017-2026 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 25.09.2017 r., znak: DL-I.611.67.2017.

W/w plan składa się z następujących części:

Część opisowa - elaborat

Opisy taksacyjne dla wszystkich wydzieleń

Plan zagospodarowania

Mapy tematyczne (cięć, nasiennictwa, mapy przeglądowe)

Plany dla poszczególnych leśnictw

Zasięg terotorialny Nadleśnictwa- 1540,1 km2,

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa  -  19 557 ha,

Plan urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 (1 rok obowiązywania PUL)

 

Nadleśnictwo Bełchatów zarządza gruntami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie województwa łódzkiego. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, grunty te znajdują się w 5 powiatach (bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, łaski, pajęczański), obejmujących teren 2 miast: Bełchatów,  Zelów oraz 13 gmin wiejskich*: Bełchatów, Dobryszyce, Drużbice, Gomunice, Grabica, Kamieńsk, Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Szczerców, Widawa, Zelów.

 

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 2 obręby leśne: Kluki i Wola Grzymalina, które obejmują 13 leśnictw i 1 Gospodarstwo Szkółkarskie.

 

 

*Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bełchatów nie pokrywa się z granicami administracyjnymi w/w gmin.