Wydawca treści Wydawca treści

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. lasy Nadleśnictwa Bełchatów zakwalifikowane zostały do I kategorii zagrożenia pożarowego. Kategoria zagrożenia pożarowego występuje w skali od I do III co oznacza, że w lasach I kategorii występuje wysokie zagrożenie pożarowe, w lasach II kategorii średnie zagrożenie zaś w III kategorii zagrożenie małe.

Kolejnym ważnym pojęciem w ochronie przeciwpożarowej lasu jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Występuje on w n/w stopniach a określany jest na podstawie parametrów wilgotności ścioły i powietrza:

-  0 stopień - brak zagrożenia

-  I stopień - zagrożenie małe

-  II stopień - zagrożenie duże

-  III stopień zagrożenie katastrofalne.

To właśnie stopień zagrożenia decyduje o wielu doraźnych działaniach służb leśnych takich jak uruchomienie patroli i dyżurów przeciwpożarowych, włącznie z zakazem wstępu do lasu. O zakazie wstępu do lasu społeczeństwo zawiadamiane jest na wiele sposobów m.in. poprzez media, Internet [link] czy tablice informacyjne ZAKAZ WSTĘPU ZAGROŻENIE POŻAROWE.

W lasach Nadleśnictwa Bełchatów w poprzednim dziesięcioleciu (tj. 2021 - 2012) miało miejsce aż 79 pożarów, które swym zasięgiem objęły powierzchnię ponad 33 hektarów. Najczęstszą przyczyną ich powstania były podpalenia oraz  nieostrożność człowieka.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego można uzyskać klikając tutaj