Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako gałąź praktycznej wiedzy leśnej ma za zadanie zabezpieczenie lasu przed wszystkimi niebezpieczeństwami, mogącymi mu zagrażać.

Ochrona lasu jako gałąź praktycznej wiedzy leśnej ma za zadanie zabezpieczenie lasu przed wszystkimi niebezpieczeństwami, mogącymi mu zagrażać.

Do zadań ochrony należy:

  • badanie przyczyn powstawania chorób lasu,
  • opracowywanie metod likwidacji potencjalnych źródeł chorób lasu,
  • uodpornienie drzewostanów, czyli profilaktyka leśna,
  • leczenie chorób lasu, czyli terapia leśna,
  • zwalczanie chorób o gwałtownym przebiegu - ratownictwo leśne

W terapii i ratownictwie decydującą rolę odgrywają:

  • diagnoza, czyli rozpoznawanie istoty choroby,
  • prognoza, tj. oparte na wynikach źródłowych badań przewidywanie jej przebiegu.

Szkody i choroby mogą być powodowane przez czynniki przyrody nieożywionej (abiotyczne) oraz przyrody ożywionej (biotyczne).