Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA

na terenie

Nadleśnictwa Bełchatów

 

Nadleśnictwo Bełchatów posiada różnorodny wybór obiektów edukacyjnych do których serdecznie zapraszamy.

 

„Opowieści Bielika”

Ścieżka edukacyjna „Opowieści Bielika” jest inna niż wszystkie, które do tej pory mogliście zwiedzać w Nadleśnictwie Bełchatów. Jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności dla zwiedzających niewidomych i niedowidzących. Zastosowane rozwiązania pozwalają na „oglądanie” przyrody palcami, a także na odczytywanie wiadomości w alfabecie Braille’a. Brak barier architektonicznych umożliwia swobodne poruszanie się po ścieżce osobom na wózkach inwalidzkich. Cała ścieżka to ciąg przygód przyrodniczych, oprócz atrakcyjnej zabawy, dostarcza rzetelnej wiedzy o tajnikach lasu. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się Izba Edukacji Ekologicznej, gdzie można obejrzeć film przyrodniczy lub zorganizować zajęcia gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają spacerom.  Przy Izbie zlokalizowane są stoliki i miejsce ogniskowe oraz grill.

Punkt edukacyjny przy Nadleśnictwie Bełchatów

Obiekt znajduje się nieopodal biura Nadleśnictwa Bełchatów przy ulicy Lipowej. Dzięki pięciu tablicom edukacyjnym można zapoznać się z tematyką przyrodniczo- leśną. Do obejrzenia są również różne typy budek lęgowych dla ptaków. Punkt wyposażony jest w wiatę z ławami i stołami oraz  w miejsce ogniskowe.                        

Zielony Punkt Kontrolny

Ścieżka edukacyjna przeznaczona dla osób, które lubią aktywne formy wypoczynku. Zabawa oparta na orientacji w terenie polega na odnajdywaniu przy pomocy mapy rozmieszczonych w terenie punktów kontrolnych, czyli drewnianych słupków z identyfikatorami do zdobywania punktów. Na terenie leśnictwa Bełchatów znajduje się kilka tras różnej długości i o różnym poziomie trudności. Trasy można pokonywać maszerując, biegnąc lub też jadąc na rowerze.   

 

Ścieżka przyrodniczo- leśna w uroczysku Łuszczanowice

Ścieżka dydaktyczna znajduje się w rejonie rezerwatu Łuszczanowice, ma na celu przybliżenie różnorodności flory, główne gatunków drzew leśnych, zbiorowisk leśnych oraz typów siedliskowych lasów na terenie Nadleśnictwa Bełchatów. W rezerwacie można zobaczyć jodły, które same się wysiały, bez pomocy leśnika- proces taki nazywamy naturalnym odnowieniem. Poza jodłami w rezerwacie rosną również sosny, dęby, graby, świerki. Pod koronami drzew można znaleźć bez koralowy oraz kruszynę pospolitą. Wczesną wiosną w runie kwitną fiołki leśne oraz zawilce gajowe. Ścieżka dydaktyczna ma 1,7 km długości, wyznaczono na niej 5 przystanków oraz 10 tablic edukacyjnych.

Leśna ścieżka edukacyjna „Święte Ługi”

Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości po bardzo dużej powierzchni torfowisk w pobliżu Szczercowa. Większość obszaru zajmują dziś stawy, które powstały w miejscach wydobycia torfu. Święte Ługi są też domem wielu niezwykłych mieszkańców, dlatego tak ważna jest ochrona tego miejsca. Obiekt jest włączony do szczególnej sieci ochrony przyrody Natura 2000. Tereny te były również świadkiem tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem II Wojny Światowej. Strefa głębokich wód zbiornika jest domem wielu ptaków, mieszkają tam np.: perkoz dwuczuby, kaczka krzyżówka, cyraneczka, łabędź niemy. Przy brzegu można spotkać mewę śmieszkę.

Leśna ścieżka edukacyjna o tematyce łowieckiej- Góra Kamieńska

Ścieżka edukacyjna składająca się z siedmiu przystanków z tablicami edukacyjnymi oraz prawdziwymi urządzeniami łowieckimi, takimi jak: ambony, paśniki, podsypy, lizawki, pozwoli przybliżyć tematykę związaną z gospodarką łowiecką. Po wizycie na tej ścieżce, każdy będzie potrafił poznać w terenie dany gatunek zwierzyny oraz będzie wiedział jakie są jego obyczaje.

 

Ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Bełchatów.

Leśna ścieżka dydaktyczna o tematyce przyrodniczo – ekologicznej położona jest na terenie Nadleśnictwa Bełchatów - kompleks leśny Korczew. Powstała jako wspólna inwestycja Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Gminy Bełchatów oraz Nadleśnictwa Bełchatów. Ścieżka pozwala na atrakcyjne prowadzenie plenerowych lekcji biologii, przyrody i ekologii oraz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa. Proponowana ścieżka daje szeroki wachlarz możliwości, co do wyboru realizowanych w terenie zagadnień biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych. Trasa ścieżki ma długość 4,1 km. Przebiega od skrzyżowania drogi asfaltowej przy Szkole Podstawowej w Dobiecinie z drogą leśną prowadzącą do kapliczki, przez las i kończy się na terenie szkoły. Na trasie przejścia wyznaczonych zostało 7 przystanków o tematyce dydaktyczno-informacyjnej.

Ścieżka ekologiczna w uroczysku Borowiny

Każdy kto będzie spacerował ścieżką ekologiczną w uroczysku Borowiny, dowie się, jak interesującą warstwą lasu jest runo oraz pozna walory przyrodnicze i kulturowe strumieni leśnych i źródeł. Ścieżka ma długość 2 km, zaczyna się i kończy na terenie szkółki leśnej, składa się z pięciu tablic edukacyjnych.   

Ścieżka rowerowa na Górze Kamieńskiej

Ścieżka ta to najdłuższa trasa rowerowa wyznaczona na terenie gruntów Nadleśnictwa, a jej budowa była wspólnym przedsięwzięciem Nadleśnictwa Bełchatów, BOT Kopalni Węgla Brunatnego S.A. i OSiR Góra Kamieńsk. Celem tej inwestycji było zwiększenie atrakcyjności zwałowiska w sezonie letnim oraz stworzenie społeczeństwu możliwości lepszego poznania terenu. Ścieżka składa się z trzech tras o różnym stopniu trudności, a jej długość wynosi ponad 40km. Zarówno początek jak i koniec wszystkich tras znajdują się na parkingu dolnej stacji Stoku Narciarskiego „Góra Kamieńsk". Dla osób preferujących zjazd, włączyć można wyciąg krzesełkowy z uchwytami dla rowerów, którym można wjechać na wierzchowinę zwałowiska. Na przebiegu tras umieszczone są tablice informacyjne i kierunkowe.