Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo

Nadleśnictw Bełchatów prowadzi nadzór nad gospodarką łowiecką na terenie 22 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 11 kół łowieckich. Obwody te wchodzą w skład Rejonu Hodowlanego nr 6 "Rejon Łaski" .

Ogólna powierzchnia obwodów wynosi 128.392 ha, w tym 38.469 ha stanowią lasy.

Na terenie nadleśnictwa występują: jelenie, sarny, dziki (stanowią one tzw. zwierzynę grubą), lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze, piżmaki, zające, bażanty i kuropatwy (tzw. zwierzyna drobna).
Od 1998 r obserwuje się wzrost liczebności (pogłowia) zwierzyny grubej; 

W przypadku zwierzyny drobnej, a w szczególności zajęcy i kuropatw, obserwuje się spadek pogłowia, tak że w niektórych obwodach wstrzymano polowania na nie.
Wzrosła natomiast liczebność drapieżników, głównie lisów, które przyczyniają się do spadku liczby zajęcy, kuropatw i bażantów oraz powodują szkody w gospodarstwach wiejskich (porywają drób).