Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Rezerwat przyrody "Łuszczanowice"

Kilka zdjęć z jedynego rezerwatu przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Bełchatów

Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów znajduje się jeden leśny rezerwat przyrody - Rezerwat "Łuszczanowice" o powierzchni 41,09 ha, utworzony w 1979 roku w celu zachowania fragmentu lasu jodłowego naturalnego pochodzenia na północnej granicy zasięgu geograficznego jodły pospolitej. Rezerwat to taka forma ochrony przyrody, gdzie nie są prowadzone żadne zabiegi gospodarcze (fot. Marcin Misztela).