Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej.

PEFC

Nadleśnictwo Bełchatów 13 stycznia 2021 roku uzyskało certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy Polskie Centrum Badań i Certyfikacji potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Certyfikat (PEFC FM/03/20/BS) obowiązuje w okresie od 13.01.2021 do 12.01.2024 r.

 

 

Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura łódzkiej dyrekcji.

 

 

 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

Materiały do pobrania