Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja ekologiczna w Nadleśnictwie Bełchatów realizowana w 2016 roku

Ogólna wartość zadania 68.970,57 zł

Zadanie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kwota dotacji z WFOŚiGW  35.000,00 zł

W skład ww. zadania wchodzą:

-        pomoce dydaktyczne

-        zeszyty ćwiczeń oraz broszurę informacyjną

-        konkursy ekologiczne

-        terenowa infrastruktura edukacyjna

 

link do strony www.wfosigw.lodz.pl.