Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bełchatów

W celu detalicznego zakupu drewna prosimy o kontakt z miejscowym leśniczym.

Aktualna oferta drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Bełchatów znajduję się pod adresem internetowym:

https://drewno.lasy.com.pl/Home/Bełchatów

Poniżej znajdą Państwo aktualne Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów w tej sprawie oraz do pobrania cennik sprzedaży detalicznej.

Numery rachunków bankowych Nadleśnictwa Bełchatów

BGŻ BNP PARIBAS nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900

PKO BP S.A.          nr 65 1020 3916 0000 0402 0190 0943

 

Zarządzenie Nr 30/2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia cen w sprzedaży detalicznej w 2023 r.

 na drewno okrągłe, karpinę opałową, choinki, stroisz.

Zn. spr. NK.0210.35.2023

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania Cennik nr 2/2023 cen detalicznych dla:

- drewna okrągłego,

- choinek,

- stroiszu,

- karpiny opałowej

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Cennik nr 1/2023 wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 5 stycznia 2023 r.

 

§ 3

Zarządzenie nr 30/2023 wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 roku.

 

cennik

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek

Detaliczna sprzedaż sadzonek

Zakupu sadzonek na terenie Nadleśnictwa Bełchatów można będzie dokonać (zależnie od posiadanych zapasów) na szkółce leśnej Borowiny. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Kontakt telefoniczny z biurem Nadleśnictwa oraz do leśniczego szkółkarza znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem sprzedaży detalicznej (do pobrania poniżej)

 

Cennik