Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Bełchatów

W celu detalicznego zakupu drewna prosimy o kontakt z miejscowym leśniczym.

Aktualna oferta drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Bełchatów znajduję się pod adresem internetowym:

https://drewno.lasy.com.pl/Home/Bełchatów

Poniżej znajdą Państwo aktualne Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów w tej sprawie oraz do pobrania cennik sprzedaży detalicznej.

Numery rachunków bankowych Nadleśnictwa Bełchatów

BGŻ BNP PARIBAS nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900

PKO BP S.A.          nr 65 1020 3916 0000 0402 0190 0943

BOŚ S.A.ŁÓDŹ      nr 49 1540 1245 2056 4811 3995 0001

 

Zarządzenie Nr 1/2021

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów   

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia cen w sprzedaży detalicznej w 2021 r.

 na drewno okrągłe, karpinę opałową, choinki, stroisz.

Zn. spr. NK.0210.1.2021

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz Zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania Cennik nr 1/2021 cen detalicznych dla:

- drewna okrągłego,

- choinek,

- stroiszu,

- karpiny opałowej;

 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Cennik nr 2/2020 wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 1 lipca 2020 r.

 

§ 3

Zarządzenie nr 1/2021 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 roku.

 

cennik

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek

Detaliczna sprzedaż sadzonek

Zakupu sadzonek na terenie Nadleśnictwa Bełchatów można będzie dokonać (zależnie od posiadanych zapasów) na szkółce leśnej Borowiny. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Kontakt telefoniczny z biurem Nadleśnictwa oraz do leśniczego szkółkarza znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem sprzedaży detalicznej (do pobrania poniżej)

 

Cennik