Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego

Zarządzenie nr 43/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów

z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie wprowadzenia  regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów.

Zn. spr. NK.0210.49.2020

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1464  późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

  1. Z dniem 26 listopada 2020r. wprowadzam do stosowania ,,Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Bełchatów, zostanie opublikowany na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „Informacje", w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020r.