Lista aktualności Lista aktualności

debata obywatelska- co dalej?

W dniu 19.04.2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie, odbyła się debata obywatelska w sprawie „rzekomo nadmiernych” wycinek lasów wokół Elektrowni Bełchatów, na którą został zaproszony Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów Jarosław Zając.  Organizatorem debaty była grupa inicjatywna „Na ratunek Lasom”.

W składzie ekspertów debaty znaleźli się:

Zbigniew Lasoń - Przedstawiciel grupy inicjatywnej „Na ratunek Lasom”, były pracownik Elektrowni Bełchatów

Jarosław Zając - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów

Marta Jagusztyn- Krynicka - przedstawicielka organizacji Lasy i Obywatele

dr Zbigniew Szkop (online) - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W tym posiedzeniu dodatkowo udział wzięła Posłanka na Sejm RP Pani Anita Sowińska.

Głównym celem spotkania było omówienie użytkowania lasów wokół Elektrowni, wysłuchanie opinii ekspertów, wyjaśnienie wątpliwości mieszkańcom powiatu oraz merytoryczna dyskusja. Każdy z ekspertów podzielił się swoją wiedzą. Ponadto zostały przedstawione dokładne dane związane z planami prowadzenia cięć odnowieniowych na lata 2023-2026 na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Bełchatów.

Omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem, na terenach wokół Elektrowni będących w zarządzie Nadleśnictwa Bełchatów, trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Wyjaśniono pojęcia związane z funkcjami, jakie pełnią te drzewostany oraz przybliżono przepisy obowiązującej ustawy o lasach. W trakcie spotkania wspólnie z obywatelami dyskutowano o  powyższych zagadnieniach. Rzeczowe argumenty przedstawione przez Nadleśniczego spotkały się z emocjonalnym odbiorem.

Finalnie debata została zakończona, w duchu dalszej współpracy, a jej kontynuacją jest zaproszenie na spotkanie terenowe z przedstawicielami organizacji „Na ratunek lasom”, które było już zapowiedziane we wcześniejszych ustaleniach. Spotkanie ma odbyć się w połowie maja bieżącego roku.